Reikiyle ilgili herkes az çok bir şeyler duymuş olabilir. Kimileri büyük bir sevgiyle bahsederken, kimileri aynı şekilde bahsetmeyebilir. Söylenebilecek tek şey hazırsanız Reiki gelir! Hazırsanız Reiki’ye çekim duyarsınız! Hazırsanız onu idrak edersiniz, vakit gelmiştir… Her bir derecesi ruhsal bir olgunluk gerektirir ve Reiki sizin tekamülünüzü destekler.

Doğduğumuz an hepimiz Reiki enerjisi ile doluyuzdur. Reiki yaşam enerjisidir. Reiki ışıktır, sevgidir, şifadır. Reiki içinde iyi olan her şeyi barındırır. Reiki enerji tekniği de, bu enerjiyi eller aracılığı ile kullanabilmeyi mümkün kılar. Reiki’ye inanmamanız onun gücünü ve etkisini engellemez. Yeter ki izin verin Reiki akacaktır! Siz Reiki de kendi enerjinizden bir şey vermezsiniz. Evrende her zaman var olan ve var olacak olan, evrensel yaşam enerjisine bağlanmanızı sağlar. Siz sadece bir kanal bir aracı olursunuz ve onu şifaya ihtiyacı olan her şeye aktarabilirsiniz. Reiki enerjisinin içinde evrensel bir bilgelik vardır. Şifa uygulaması sırasında nasıl iyileştireceğinizi, hangi bölgenin şifaya ihtiyaç duyduğunu ve o bölgenin şifa için ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu Reiki sizi ruhsal zeka ile yönlendirerek anlamanızı sağlar.

Reiki inisiyasyonu ( uyumlanma ) ile kendinize ve etrafınızdaki her şeye şifa vereceğiniz gibi, hayatınızda mucizevi değişimler ve deneyimler de yaşarsınız. Hayatlarınızı gitmeniz gereken yöne doğru yönlendirir. Siz kim ve ne olmak için geldinizse bu dünyaya, o yolun kapılarını açar!
Hayatta karşılaştığımız olaylar sonucunda, yaşam enerjimizde negatif değişimler ve düşüşler olur. Bunlar sağlığımızı, olumlu duygu ve düşüncelerimizi kaybetmemiz olarak hayatımıza yansır. Reiki ile birlikte tekrar yaşam enerjisi ile dolar, yaşam kanallarımız açılır, sağlık ve mutlulukla dolarız.

Reiki 3 dereceden oluşmaktadır. Reiki 1. Dereceyi herkes öğrenebilir. Ancak 2. Dereceyi alabilmek için Reiki Master’ında hazır olduğunuzu ve alabileceğinizi onaylaması gerekir. 1 ve 2. Derece arasında kişinin ruhsal olgunluk seviyesine bağlı olarak ortalama 6 aylık bir süre olması gerekmektedir. Reiki 3. Derece özellikle ruhsal gelişimde büyük bir basamak olduğu için ruhsal bakımdan hazır olmak gerekmektedir ve bu nedenle kişinin ruhsal olgunluk durumuna bağlı olarak 2. Seviyeden 3. Seviyeye geçebilme süreci ortalama 1 yıldır. Bu 3 dereceyi hakkıyla tamamladıktan sonra bunu yaşam biçimi haline getirmek isterseniz Reiki Master olma yolunu seçebilirsiniz.

Reiki 1. Derece; Kişiyi evrensel yaşam enerjisine açar. Bedensel düzeyde şifa uygulamaları tekniklerini öğrenip, kendimize ve başkalarına fiziksel seviyede şifa uygulaması yapabilmemizi sağlar. Kendimizde pozitif yönde bir değişim sürecini başlatır.
Reiki 2. Derece; Duygusal ve zihinsel düzeyde şifa verebilme gücüne ve yetkinliğine ulaştırır. Karmayı anlamamızı sağlar ve karmik yüklerden nasıl kurtulacağımızı öğretir. Reiki 1. Derecede başlayan pozitif değişim süreci bu seviyede daha da artarak, hayatımıza yansımaya başlar ve hayatımızda büyük değişimler yaratır.
Reiki 3. Derece; Ruhsal düzeyde şifa gücüne ulaşmamızı sağlar. Kristal taşların enerjisini kullanabilmeyi öğretir. Ruhsal tekamül yolunda büyük bir adımdır. Bu dereceyle beraber kendi hayatımızdaki pozitif değişim süreci çevremize de yansımaya başlar.

DERYA ŞİMŞEK Reiki Master

Reiki Çalışmalarımız